องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด

ประจำปี2566

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20