องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในจังหวัด


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายสมภพ สมิตะสิริ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตที่ 13) พร้อมด้วย นายคูณ ควรกระโทก (ผู้ตรวจราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกระทรวงมหาดไทย) ที่เดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและโครงการของจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในจังหวัด ผลักดันหนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมี ท่านวรศิษย์ พุฒจีบ (นายอำเภอเมืองชัยภูมิ) ร่วมรับฟังการตรวจงานในครั้งนี้

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01