องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมกิจกรรม การสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำผังน้ำชุมชน


วันที่ 14 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง ร่วมกับ ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกิจกรรม การสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และการจัดทำผังน้ำชุมชน ตำบลโพนทอง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11