องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมบูรณาการชมรมผู้สูงอายุ


วันที่ 15 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกิจกรรมบูรณาการชมรมผู้สูงอายุ และอบรมการจัดการขยะต้นทางโดยชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโพนทอง

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03