องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมสันทนาการโดยใช้ดนตรีบำบัดด้านอารมณ์


วันที่ 15 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง ร่วมกับสมาชิกกิจการสภา อบต.โพนทอง และภาคประชาชน จัดกิจกรรมสันทนาการโดยใช้ดนตรีบำบัดด้านอารมณ์ โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนทองในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 บ้านนางเม้ง

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11