องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแหล่งเรียนรู้


วันที่ 16 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแหล่งเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ตำบลโพนทอง

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11