องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลโพนทอง


วันที่ 20 มีนาคม 2566

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับวิยากรโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลโพนทอง โดยให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ตำบลโพนทอง

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-11
2023-05-11