องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan)


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan) กองทุน Long Term Care : LTC โดยสรุปผู้ป่วยมีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดี จำนวน 4 คน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03