องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายศานิต กล้าแท้ นานกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง และงานป้องกันฯ นำประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20