องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ร่วมแลกเปลี่ยนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT)


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
โรงพยาบาลชัยภูมิ ร่วมกับ นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และหัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนทอง ร่วมแลกเปลี่ยนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะแท้งก่อนคลอดก่อนกำหนด ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20