องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และกองการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลโพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลโพนทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

 

2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18