องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโพนทอง


วันที่ 18  พฤษภาคม 2566 
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้รองนายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโพนทอง ที่ต้องการเปลี่ยนห้องน้ำจากนั่งยองเป็นนั่งราด ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 4 ราย

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20