องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ติดตั้งไฟส่องสว่าง


วันที่ 12 กันยายน 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายกองช่าง ออกซ่อมแซมไฟส่องสว่าง และติดตั้งไฟส่องสว่าง ตามที่ประชาชนได้เขียนคำขอไว้ ในพื้นที่ตำบลโพนทอง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 7

 

2023-11-30
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-26
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22