องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายช่างผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.) หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง  เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนทำการเกษตรได้อย่างสะดวก

 

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-11
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07