องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2566


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
นายศานิต กล้าแท้ นานกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้งานป้องกันฯ อบต.โพนทอง ลงพื้นที่สนับสนุนสถานีฟฟ้าแรงสูง ชัยภูมิ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.โพนทอง อ. เมือง จ.ชัยภูมิ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2566 มีการสมมุติเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

 





2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-11
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07