องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพนทอง และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีท่าน วรศิษย์ พุฒิจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล

 





2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-11
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07