องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโพนทอง


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโพนทอง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-11
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07