องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการหนูน้อยชาวนา


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำโดย นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนท คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และภาคประชาชน จัดทำโครงการหนูน้อยชาวนา กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาอีสาน และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานให้กับชาวนาและส่งเสริมให้ประชาชนตำบลโพนทองตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเห็นคุณค่าของประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างความรักสามัคคีในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โสกดินแดง บ้านนางเม้ง

 

2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-11
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07