องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่างสะดวก

 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01