องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายก อบต.โพนทอง และงานเกษตร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มปลูกผักโนนสาวเอ้ ร่วมต้อนรับ นายธานินทร์ ผะเอม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการด้านความมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการอบชุมชนนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01