องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม่พัฒนา


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง  สมาชิกกิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุขนางเม้งใหม่พัฒนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุอิ่มสุข บ้านนางเม้ง

 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01