องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายงานป้องกัน ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา และหมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก

 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01