องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานของศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนของตำบล


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้งานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ร่วมกับนายสุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และผู้นำหมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานของศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนของตำบล ตามโครงการ “ไม่มี” (อยากทำ) กินข้าวโฮมกัน กิจกรรม การทำปุ๋ยคอกหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยให้สมาชิกและผู้สนใจนำปุ๋ยคอกและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการทำปุ๋ยคอกหมัก มาคนละ 1 กระสอบ พร้อมเรียนรู้ร่วมกันในการผลิต และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในแปลงตนเอง

 

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01