องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที่ 10


วันที่ 1 เมษายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายงานป้องกัน ออกฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4,9 และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03