องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา


วันที่ 2 เมษายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03