องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชผักโนนสาวเอ้


วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชผักโนนสาวเอ้ ม.9 ต.โพนทอง เพื่อรับทราบสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำ การตลาด และการปลูกพืชใใช้น้ำน้อย   โดยมีนายศานิต กล้าแท้นายก อบต.โพนทอง ,นางทัศน์วรรณ มาศขุนทด ปลัด อบต.โพนทอง ,นางนันทา ปาจิตเณย์ (ประธานกลุ่มฯ),หัวหน้าส่วนราชการ, นายสุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ (เกษตรผู้รับผิดชอบตำบล), กำนัน ผูใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4,9,10 และสมาชิกกลุ่มผัก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03