องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


อบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้าง พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค


วันที่ 2 เมษายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้าง พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่าง Smart  i pole) ปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โพนทอง

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03