องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์


วันที่ 4 เมษายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ และงานส่งเสริมกาารเกษตร ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และภาคประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์ โดยมีวัสดุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดทำอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรและเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารผสมสำเร็จรูป Total mixed ration (TMR) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03