องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะ ธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567


วันที่​ 2-3 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ออกรับซื้อขยะ ธนาคารขยะ ตามโครงการขยะทองคุ้มครองชีวิต ทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมมอบสวัสดิ์การของโครงการ

 

2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18