องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ขุดเจาะทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 7


วันที่ 18 มิถุนายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ขุดเจาะทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20