องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพให้กับเกษตรตำบลโพนทอง


วันที่ 20 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการคุณภาพให้กับเกษตรตำบลโพนทอง ณ ห้องประชุม อบต.โพนทอง

 





2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20