องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ Recyclable waste bank


วันที่ 20 มิถุนายน 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง พร้อมด้วยราชการ ร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ  นิ่มเนียน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนธนาคารขยะ  Recyclable waste bank องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20