องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขัง บริเวณ หมู่ที่ 2


วันที่ 21  มิถุนายน 2567
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขัง บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20