องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่  21 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20