องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


วันที่ 19 เมษายน 2565 โครงการนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพนักคิดสร้างสรรค์


วันที่ 19 เมษายน 2565 นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายสภา อบต.โพนทอง ชี้แจงและมอบนโยบายแก่เยาวชน ในโครงการนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 และฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพนักคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒน่ชุมชนท้องถิ่น ตำบลโพนทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2022-05-11
2022-04-19
2022-04-05
2022-03-16
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-25