องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุม ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง


วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประชุม ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง โดยมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-25