องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุม ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง


วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประชุม ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง โดยมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2022-05-11
2022-04-19
2022-04-05
2022-03-16
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-01
2022-03-01
2022-03-01
2022-02-25