องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่สายสัมพันธ์ครอบครัว


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับรพ.สต.โพนทอง อสม. และภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลชัยภูมิมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่สายสัมพันธ์ครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2022-10-01
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-25