องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ กิจกรรมการทำไม้กวาดจากพลาสติกและไม้กวาดจากต้นเป้ง ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทอง

2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-09
2023-09-07