องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนมอง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางในการทำการเกษตรได้อย่างสะดวก

2023-11-30
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-26
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22
2023-11-22