องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 โทร/ โทรสาร 044-854095

***********************************************************************************

EMAIL : admin@phonthong.go.th


Phonthongchaiyaphum@gmail.com


Website : www.phonthong.go.th


แผนที่ อบต.