องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 นายศานิต   กล้าแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.064-464-7736นายสุริยะจันทร์  พิกุล
นายโสภา   โชคสวัสดิ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.090-2699949
โทร.085-0232095

นายพนมพร   จำชาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
โทร.089-5842278