องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
กองช่าง

 นายอานุภาพ สุขสานต์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายจีระศักดิ์  บ่อทอง  -ว่าง-
 ว่าง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
 
นายสุวัฒน์  สิทธิวงษ์    -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     
นายภูธร  นาโพธิ์     นายกิมเส็ง  แท่นแก้ว 
 ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    คนงานทั่วไป