องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการบริการประชาชน ห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]298
2 รายงานการบริการประชาชน ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]311
3 รายงานการบริการประชาชน ห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 (1) [ 14 ก.ค. 2563 ]288
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน [ 14 ก.ค. 2563 ]276
5 ประกาศเจตนารมณ์ อบต.โพนทอง [ 4 มิ.ย. 2563 ]304
6 ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน SERVICE MIND [ 27 ธ.ค. 2562 ]275
7 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ธ.ค. 2561 ]289
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]291
9 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2561 ]494
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 +1 [ 19 พ.ย. 2561 ]428
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+2 [ 19 พ.ย. 2561 ]414
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+3 [ 19 พ.ย. 2561 ]425
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+5 [ 19 พ.ย. 2561 ]406
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564+7 [ 19 พ.ย. 2561 ]387
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 17 ต.ค. 2561 ]290
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 [ 12 ต.ค. 2561 ]408
17 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 2 ต.ค. 2561 ]275
18 ตอบข้อสอบถามประชาชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ก.ค. 2561 ]644
19 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]463
20 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 21 พ.ค. 2561 ]521
 
หน้า 1|2