องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]193
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 ธ.ค. 2559 ]524
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 ธ.ค. 2559 ]506
4 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 ธ.ค. 2559 ]548
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 ธ.ค. 2559 ]513
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]496
7 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]563
8 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]541
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 ธ.ค. 2559 ]612
10 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 ธ.ค. 2559 ]557
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 32 [ 9 ธ.ค. 2559 ]525
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 ธ.ค. 2559 ]460
13 การแจ้งขุดดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]455
14 การแจ้งถมดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]456
15 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 ธ.ค. 2559 ]444
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 ธ.ค. 2559 ]444
17 การรับชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2559 ]464
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]452
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]479
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 ธ.ค. 2559 ]467
 
หน้า 1|2