องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบ พ.ศ.2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]31
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 18 พ.ค. 2565 ]184
3 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 28 มี.ค. 2565 ]204
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 8 ก.พ. 2565 ]260
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]331
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]479
7 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โพนทอง [ 18 มิ.ย. 2563 ]421
8 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]431
9 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 26 มี.ค. 2563 ]380
10 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2563 ]377
11 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]411
12 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]409
13 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2563 ]393
14 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (2) [ 6 ม.ค. 2563 ]399
15 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (1) [ 9 ธ.ค. 2562 ]382
16 คำสั่ง อบต.โพนทอง เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 2 ธ.ค. 2562 ]366
17 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]368
18 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]337
19 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]353
20 แผนพัฒนาบุคลากรของอบต.โพนทอง พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]330
 
หน้า 1|2