องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 18 พ.ค. 2565 ]67
2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 28 มี.ค. 2565 ]104
3 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 8 ก.พ. 2565 ]152
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]218
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]326
6 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.โพนทอง [ 18 มิ.ย. 2563 ]314
7 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]302
8 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 26 มี.ค. 2563 ]280
9 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2563 ]273
10 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]278
11 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.โพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]304
12 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 3 ก.พ. 2563 ]296
13 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (2) [ 6 ม.ค. 2563 ]292
14 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (1) [ 9 ธ.ค. 2562 ]276
15 คำสั่ง อบต.โพนทอง เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล [ 2 ธ.ค. 2562 ]257
16 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]240
17 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]235
18 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 1 ต.ค. 2562 ]246
19 แผนพัฒนาบุคลากรของอบต.โพนทอง พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]229
20 แผนอัตรากำลัง อบต.โพนทอง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 14 พ.ย. 2560 ]230
 
หน้า 1|2