องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]90
2 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]96
3 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]102
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]204
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]208
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]203
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]199
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2562 ]213
9 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (4) [ 28 ก.ย. 2561 ]459
10 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (1) [ 28 ก.ย. 2561 ]466
11 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (2) [ 28 ก.ย. 2561 ]450
12 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (3) [ 28 ก.ย. 2561 ]432
13 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (5) [ 28 ก.ย. 2561 ]460
14 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (6) [ 28 ก.ย. 2561 ]444
15 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 (รายละเอียด ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) [ 4 ต.ค. 2560 ]543
16 ข้อบัญญัติ 60 [ 30 ก.ย. 2559 ]636
17 ข้อบัญญัติ 60 (2) [ 30 ก.ย. 2559 ]550
18 ข้อบัญญัติ 60 (3) [ 30 ก.ย. 2559 ]526
19 ข้อบัญญัติ 60 (4) [ 30 ก.ย. 2559 ]481
20 ข้อบัญญัติ 60 (5) [ 30 ก.ย. 2559 ]501
 
หน้า 1|2