องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]38
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]134
3 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]159
4 ประกาศ อบต.โพนทอง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]141
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]271
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]268
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]251
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]243
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2562 ]259
10 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (4) [ 28 ก.ย. 2561 ]506
11 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (1) [ 28 ก.ย. 2561 ]507
12 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (2) [ 28 ก.ย. 2561 ]493
13 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (3) [ 28 ก.ย. 2561 ]478
14 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (5) [ 28 ก.ย. 2561 ]507
15 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 (6) [ 28 ก.ย. 2561 ]489
16 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 (รายละเอียด ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) [ 4 ต.ค. 2560 ]613
17 ข้อบัญญัติ 60 [ 30 ก.ย. 2559 ]702
18 ข้อบัญญัติ 60 (2) [ 30 ก.ย. 2559 ]594
19 ข้อบัญญัติ 60 (3) [ 30 ก.ย. 2559 ]571
20 ข้อบัญญัติ 60 (4) [ 30 ก.ย. 2559 ]523
 
หน้า 1|2