องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าวประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง