องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ประกาศ ก.ถ. ก.ท. และก.อบต.เรื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.ถ. ก.ท. และก.อบต.เรื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง