องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ก.พ.63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ก.พ.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง