องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ส.ค.63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 ส.ค.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง